Thực hiện chỉ đạo của PGD- ĐT Đồng Hỷ, trường THCS Minh Lập tiếp tục cho hs nghỉ học từ ngày 17/2 - 29/2/2020. Đồng thời, sáng ngày 17/2 tập thể CB-GV trường đã làm công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh sạch trong thời gian hs nghỉ dịch. 

    Dưới đây là một số hình ảnh: