Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022, ngày 18/5/2022 trường THCS Minh Lập đón đoàn Kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp lớp 9. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra: