Bài dự thi "Thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ-Em yêu Tổ Quốc Việt Nam" của các em học sinh Liên đội Thcs Minh Lập - Đồng Hỷ - Thái Nguyên.

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWTQEPMgkdI