Ngày 29/05/2020, tại hội trường UBND huyện Đồng Hỷ, trường THCS Minh Lập tham gia tập huấn phần mềm quản lý văn bản; triển khai quy định về văn bản liên thông trường với PGD do Phòng GDDT huyện Đồng Hỷ kết hợp với bộ phận hỗ trợ CNTT Viettel tổ chức. Nhà trường đã kí gia hạn trang website nhà trường, tiếp tục thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng, ....

Nhãn