Ngày 18/5/2021 BTV Huyện đoàn Đồng Hỷ tổ chức tuyên truyền lưu động về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với tuổi trẻ toàn huyện, tuổi trẻ trường THCS Minh Lập đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường xã, thị trấn. Hoạt động đã thu hút đông đảo ĐVTN trong toàn huyện tham gia. Tuyên truyền Bầu cử luôn luôn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Có thể là hình ảnh về đang đứng, xe môtô và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về xe môtô và đường

Có thể là hình ảnh về xe môtô và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về xe môtô và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về đang đứng, xe môtô và đường

Có thể là hình ảnh về xe môtô và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về xe môtô, cây và đường

Có thể là hình ảnh về cỏ

"Tuổi trẻ Đồng Hỷ cùng hướng về Ngày Hội non song đất nước"