Thực hiện công văn chỉ đạo của PGD-ĐT huyện Đồng Hỷ, từ ngày 04/02/2020 Nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học, đồng thời lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bênh Viêm đường hô hập cấp do chủng mới của virus Corona. 

   Ngày 04 - 05/02/2020, toàn bộ cán bộ giáo viên Nhà trường tiến hành vệ sinh các lớp học, các phòng chức năng, khuôn viên nhà trường. 

   Dưới đây là một số hình ảnh: 

Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn