Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, với khẩu hiệu: “Đoàn Kết – Xung kích – Sáng tạo – Phát triển” ngày 12/5/2022 trường THCS Minh Lập đã tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Lập lần thứ XXI, nhiệm kì 2022-2027 tại Hội trường UBND xã. Tham dự Đại hội, trường THCS Minh Lập gồm 11 đại biểu:
1. Đ.c Quách Thị Vân Anh
2. Đ.c Hoàng Thị Yến
3. Đ.c Nguyễn Thị Quỳnh Xuân
4. Đ.c Trần Thị Thu Mỹ
5. Đ.c Hoàng Minh Hảo
6. Đ.c Nguyễn Thị Mai
7. Đ.c Nguyễn Thị Minh Thanh
8. Đ.c Vi Ánh Điệp
9. Đ.c Hứa Thị Thu Thảo
10. Đ.c Trần Ngọc Nhi
11. Đ.c Phạm Hồng Luyến
    Một số hình ảnh tại Đại hội: