Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022, từ ngày 05/5 đến 07/5/2022 trường THCS Minh Lập tổ chức kiểm tra cuối Học kì II. 

   Một số hình ảnh: