HĐĐ HUYỆN ĐỒNG HỶ                             ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                 

LIÊN ĐỘI THCS MINH LẬP​ 

                Số:    /KH-LĐ                                 Minh Lập, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 12năm học 2019 - 2020

Chủ đề: “Tự hào anh bộ đội cụ Hồ”

1. Tổ chức sơ kết tháng 11, triển khai kế hoạch công tác tháng 12.

2. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” thông qua các phong trào nhánh: phong trào “Nghìn việc tốt”, “bạn giúp bạn”, “Xanh - sạch - đẹp”, “Nói lời hay làm việc tốt”, “Nhặt được của rơi trả lại người mất”... bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với Liên đội.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tuyên truyền biên giới, biển đảo quê hương trong các giờ sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt 15’ đầu giờ, trong các buổi sinh hoạt Đội; Tổ chức cho học sinh thăm hỏi tặng hoa, giao lưu VHVN với các đơn vị bộ đội kết nghĩa.

Tổ chức tuyên truyền, vận động đội viên tích cực tham gia viết thư, làm thiệp chúc Tết tới các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1.

4. Triển khai đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên sắt son niềm tin với Đảng”.

​5. Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2019 - 2020 đến các đồng chí phụ trách Đội, các em Đội viên, thiếu nhi trong toàn liên đội (có Kế hoạch kèm theo). Tổ chức hội thu vào tuần 2 tháng 12/2019 và sử dụng nguồn quỹ hiệu quả, đúng mục đích.

6. Liên đội tổ chức sơ kết công tác Đội học kỳ I, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, báo cáo theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện.

7. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sổ sách của Đội, đón đoàn kiểm tra toàn diện công tác Đội vào 05/12/2019.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra Thế giới” lần thứ nhất với chủ đề “Bản sắc ASEAN” 

9. Liên đội triển khai có hiệu quả đợt hoạt động thứ nhất phong trào viết thư tay “Niềm vui nhân lên, khó khăn sẻ nửa” huyện Đồng Hỷ lần thứ I năm 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, gửi bài thư viết tay của thiếu nhi về Hội đồng Đội huyện đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu phân bổ, chậm nhất ngày 25/12/2019.

10. Tiếp tục triển khai cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật trẻ em năm 2019. Kịp thời báo cáo kết quả sau khi thực hiện mỗi chủ đề (2 tuần) về Hội đồng Đội huyện.

11. Lao động, dọn dẹp và dâng hương Đài tưởng niệm xã Minh Lập.

12. CLB Phụ trách đội

- CLB phụ trách cấp cơ sở: Hướng dẫn đầy đủ và cùng thiếu nhi hoàn thành kế hoạch tháng 12 năm học 2019 - 2020.

 Trên đây là Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 12 năm học 2019 - 2020 của Liên đội THCS Minh Lập./. 

Nơi nhận:

- HĐĐ huyện(B/C);

- Nhà trường (B/C);

- Lưu hồ sơ Liên đội.

 

 

BGH xác nhận

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đặng Chí Cường                                                 

 

T/M. Liên đội

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Yến

 

 

2