SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Thời gian: 14 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2019

Kiểm diện:  

Nội dung:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2019: 

* Ưu điểm:

-  Đã hoàn thành các KH năm học 2019 - 2020 .

- Chuẩn bị và tham gia đầy đủ trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

- GVCN tổ chức tốt họp phụ huynh đầu năm học.

- Chấp hành tốt sự phân công chuyên môn của tổ chức.

- Dự giờ thăm lớp đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm được 53 giờ.

- SH tổ CM theo đúng quy định.

- Đã gửi bài đưa trên trường học kết nối và bài đưa lên cổng TTĐT.

- Giáo viên được phân công dạy thay đầy đủ.

- Tham gia học tập nhiệm vụ năm học do PGD tổ chức, trường triển khai.

- Tổng số giờ dạy ứng dụng CNTT là 15 giờ.

* Tồn tại:

-  Chưa thao giảng.

Một vài đồng chí chưa thực hiện việc treo lịch báo giảng theo đúng quy định.

 2. Kế hoạch thực hiện tháng 10 năm 2019:

- Chuẩn bị tốt các tham luận cho HNCCVC năm học 2019 – 2020. 

- Dự giờ thăm lớp đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm.

- Kiểm tra toàn diện 1 đ/c.

- Kiểm tra chuyên đề: 2 đ/c

- Tiến hành BDHSG, phụ đạo học sinh yếu theo TKB.

- Thao giảng 8 giờ. Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1.

- Đưa bài lên trường học kết nối mỗi đ/c ít nhất 2 bài.

- Gửi bài để đưa lên cổng TTĐT mỗi đ/c ít nhất 2 tin bài.

- SH tổ theo quy định vào chiều thứ năm tuần 2 và tuần 4 của tháng.

- Hướng dẫn hs làm SPKHKT: đ/c Ngọc.

- Triển khai các chuyên đề được tập huấn ở cấp trên tại tổ.

- Sinh hoạt nhóm Sinh – Hóa trên trường học kết nối ( Đ/ c: Dung thực hiện)

3. Hội nghị cấp tổ chuyên môn chuẩn bị cho HNCBCCVC năm học 2019 - 2020:

* Đ/c : Phạm Thị Minh – TTCM :

- Thông qua báo cáo và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của tổ, của nhà trường, và các phong trào thi đua của Công Đoàn trường THCS Minh Lập để các thành viên trong tổ xây dựng các chỉ tiêu của năm học mới.

- Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, quy chế dân chủ.

* Các ý kiến đóng góp và đưa ra chỉ tiêu :

- Chỉ tiêu học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Tỉnh: 02 học sinh, cấp huyện: 15 học sinh.

- Học sinh giỏi TDTTcấp huyện 7 em, tỉnh 2 em.

- Chất lượng các bộ môn: Nhất trí như trong báo cáo. Cụ thể các môn tổ Tự Nhiên đảm nhiệm như sau:     

        + Toán: 95% từ trung bình trở lên.

+ Lý, Hóa, Sinh: 96% từ trung bình trở lên.

+ Công nghệ: 100% từ trung bình trở lên.

+ Thể dục: 100% đạt.

+Tin: 100 % từ trung bình trở lên.

- Chất lượng hai mặt giáo dục:

 + Học lực: Giỏi 8,5%; Khá 43%; TB 48%; yếu 0,5%

 + Hạnh kiểm: Tốt 80%; Khá 15%; TB 5%

- Các chỉ tiêu khác nhất trí như trong các báo cáo.

* Hội nghị dự thảo các bài tham luận :

- Đ/c: Vi Thị Huyên tham luận về công tác chủ nhiệm lớp.

- Đ/c: Phạm Thúy Hường tham luận về đổi mới phương pháp dạy học.

5. Đăng kí thi đua:

- CSTĐ gồm 2 đ/c: Cường, Ngọc.

- LĐTT gồm 10 đ/c: P. Minh, P. Hường, T. Minh, Dung, Tuấn, Huyên, Thái, My, Đ. Hường, Hoa.

 6. Thảo luận:  100% GV trong tổ nhất trí với nội dung của cuộc họp.