CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi:  Hội đồng thẩm định sáng kiến tỉnh Thái Nguyên

1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỉ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

1

Trịnh Thanh Hà

01/02/1979

Trường THCS Minh Lập

Giáo viên

Đại học Ngữ văn

 

 

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 9A ở trường THCS Minh Lập”

          2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến

Lĩnh vực lớp chủ nhiệm. Sáng kiến đã được áp dụng trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019.

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu

Ngày 27 tháng 8 năm 2017

 4. Mô tả bản chất của sáng kiến

4.1. Nội dung

a) Sự cần thiết, tính mới, tính khoa học, tính thực tiễn và những điểm mới của sáng kiến.

* Sự cần thiết của việc thực hiện sáng kiến

Từ thực tiễn, tôi nhận thấy không phải chỉ có giảng dạy về chuyên môn được đào tạo mà các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp cũng đóng vai trò then chốt. Hiện nay, đất nước đang trên đà phát triển của nền kinh tế thị trường, thời kì hội nhập kinh tế quốc tế thì không thể tránh khỏi sự du nhập của các nền văn hóa không lành mạnh tác động đến học sinh, làm thoái hóa về đạo đức, lối sống như bỏ học xa vào các quán điện tử Internet, chơi Game, tác phong không chuẩn mực, … ngôn ngữ ứng xử thiếu tế nhị giữa học sinh với học sinh và giũa học sinh với giáo viên.

 

Bảng thống kê học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm học 2018- 2019

 

Năm

2018 - 2019

TSHS

Dân tộc

Hộ nghèo và cận nghèo

Ghi chú

TS

TL

 

Lớp 9A

40

28

6

15,4%

 

Thời gian quan tâm đến việc học của học sinh ở nhà còn nhiều hạn chế, thiếu đồ dùng học tập, góc học tập, … Về kiến thức bố mẹ hầu như trình độ thấp mới chỉ ở bậc tiểu học nên gặp khó khăn trong việc dạy con.

 Lớp lớp 9A có 28 học sinh dân tộc chiếm 70%, khả năng tư duy, giao tiếp hạn chế. Thể lực, sức khoẻ của các em còn ở mức thấp, không có điều kiện nghỉ ngơi, chế độ ăn uống chưa thực sự đầy đủ dinh dưỡng.

Năm

TSHS

TCRLTT

loại tốt

TCRLTT

loại khá

TCRLTT

loại TB

Ghi chú

2018 - 2019

40

55%

35%

10%

 

 Thực trạng giáo viên và học sinh ở trường THCS Minh Lập: Trong năm học 2018 - 2019 nhà trường có 11 lớp học, số học sinh 387. Trong đó: Khối 6: 3 lớp; Khối 7: 3 lớp; Khối 8: 03 lớp; Khối 9: 02 lớp. Trong đó lớp 9A có 40 em; Nữ: 19; Dân tộc: 28. Ban cán sự lớp gồm 10 em, trong đó 1 lớp trưởng, 3 lớp phó, 2 sao đỏ và chia thành 4 tổ cụ thể như sau:

Lớp

TSHS

Tổ 1

Tổ 2

Tổ 3

Tổ 4

9A

40

10

10

10

10

Nhà trường có 29 cán bộ giáo viên, nhân viên giảng dạy và phụ trách ở các bộ phận khác nhau, có 11 giáo viên tham gia công tác chủ nhiệm đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn. Một số giáo viên giảng dạy lâu năm đã tích luỹ được vốn kinh nghiệm, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác giáo dục.

+ Về học lực:

 

TS

HS

Giỏi

 

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Trên TB đạt (%)

40

 

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

25 (62,5%)

0

0

4

10

21

52,5

11

27,5

4

10

+ Về hạnh kiểm:

TSHS

 

Tốt

 

Khá

Trung bình

Yếu

Trên TB đạt (%)

40

 

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

 

40 (100%)

20

50

14

35

6

15

0

0

 

 Đăng kí chỉ tiêu cuối năm

+ Về học lực

 

TS

HS

Giỏi

 

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Trên TB đạt (%)

40

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

38

(95%)

1

2,5

6

15

31

77,5

2

5

0

 

0

 

 

+ Về  hạnh kiểm

 

TSHS

 

Tốt

 

Khá

Trung bình

Trên TB đạt (%)

40

 

TS

TL

TS

TL

TS

TL

40

(100%)

28

70

11

27,5

1

2,5

Học sinh giỏi cấp huyện: 01. Cháu ngoan Bác Hồ: 95%.  Sĩ số: Duy trì 98%

Lớp đăng kí danh hiệu: Tiên tiến xuất sắc

 Một số nguyên nhân, tồn tại trong công tác chủ nhiệm lớp 9A ở trường THCS Minh Lập: Giáo viên chưa dành nhiều thời gian trong công tác tìm hiểu tâm lí học sinh, tiếp cận với gia đình các em để hiểu sâu hơn về hoàn cảnh gia đình.

 

4.2. Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 9A ở Trường THCS Minh Lập

Tăng cường xây dựng và củng cố nề nếp dạy và học: Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên quan tâm, theo dõi, đôn đốc lớp, có mặt tại lớp để học sinh cùng thực hiện hoạt động 15 phút đầu giờ (đọc báo Đội, truy bài, học hát, kiểm tra đồ dung học tập, …), 20 phút giữa giờ (múa hát tập thể, tập thể dục giữa giờ, tuyên truyền phát thanh măng non, ...). Đây là dịp giáo viên chủ nhiệm có nhiều thời gian gần gũi, nói chuyện, trao đổi với các em, động viên kịp thời, nắm bắt được tình hình học tập, suy nghĩ, tư tưởng, tâm sinh lý của học sinh. Từ đó đưa ra những biện

pháp thiết thực giúp học sinh tiến bộ trong học tập, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng nề nếp học tập, ý thức tự giác, tự quản, có tinh thần trách nhiệm cá nhân và cộng đồng: Hình thành thói quen làm việc có tổ chức, kỷ luật, theo nội quy của lớp,  trường, các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường.

 

Ban cán sự lớp 9A theo sơ đồ sau

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Lệ Chi

 

Lớp phó lao động

Nguyễn Văn Bắc

Lớp phó văn thể

Lê Văn Dương

Tổ trưởng tổ 1

Phạm Kim Xuyến

Tổ trưởng tổ 2

Nguyễn Thị Hiền

Lớp phó học tập

Bùi Thị Kim Loan

Tổ trưởng tổ 3

Lê Tuấn Anh

 

Tổ trưởng tổ 4

Dương Văn Tuyên

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một lớp trưởng: Chịu trách nhiệm chung tất cả các mặt của lớp. Ba lớp phó: Hỗ trợ lớp trưởng quản lý tổ chức các mặt hoạt động của lớp về: Nề nếp, học tập, lao động vệ sinh và văn hóa văn nghệ theo chức danh. Cuối cùng lớp được chia làm 4 tổ học tập, mỗi tổ đều có một tổ trưởng, tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý các mặt hoạt động của tổ. Sự đổi mới trong cách tính thi đua rèn luyện về nề nếp và học tập cuối tuần/tháng/học kì. Dựa trên nội quy của nhà trường, kế hoạch của Đoàn, Đội  giáo viên chủ nhiệm xây dựng nội dung thi đua:

5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến

Để có được chất lượng giáo dục cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 9A ở trường THCS Minh Lập những giờ sinh hoạt lớp hay, sôi nổi, bổ ích, phương pháp lôi cuốn người học vào giờ ngoại khóa dưới cờ theo tôi người giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hăng say nghiên cứu, tìm tòi những kiến thức mới, những phương pháp giảng dạy, phương pháp rèn luyện kỹ năng sống thông qua những hoạt động trải nghiệm, lao động, tự học theo hướng chủ động, tích cực mà sáng tạo.

6. Đánh giá lợi ích thu được

Qua thời gian ứng dụng sáng kiến vào công tác chủ nhiệm tại trường, tôi nhận thấy chất lượng hai mặt giáo dục đã được nâng cao qua các năm.

 

Kết quả chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh lớp 9A học kì I

     

 Học lực:

TS

HS

Giỏi

 

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Trên TB đạt (%)

40

 

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

40

(100%)

2

5

18

45

20

50

0

0

0

0

            Hạnh kiểm:

TS

HS

Tốt

 

Khá

Trung bình

Trên TB đạt (%)

40

 

TS

TL

TS

TL

TS

TL

40(100%)

34

85

6

15

0

0

 

* Kết quả chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh lớp 9A cuối năm: Học lực (Kỳ 2 có 01 học sinh chuyển trường).

TS

HS

Giỏi

 

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Trên TB đạt (%)

39

 

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

TS

TL

39

(100%)

5

12,8

18

46,1

16

41

0

0

0

0

 

 Hạnh kiểm:

 

TS

HS

Tốt

 

Khá

Trung bình

Trên TB đạt (%)

39

 

TS

TL

TS

TL

TS

TL

39

(100%)

35

89,7

4

10,2

0

0

 

         Số học sinh khá, giỏi vượt chỉ tiêu so với đăng kí đầu năm. Trong đó, học sinh giỏi tăng 4 em đạt 10,2%, học sinh khá tăng 12 em đạt 31%. Học sinh yếu giảm 2 em đạt 5,1%, không có học sinh kém. Hạnh kiểm tốt tăng 7 em đạt 17,9%,  không có hạnh kiểm trung bình.

Kết quả chất lượng mũi nhọn (HSG cấp trường) lớp chủ nhiệm 9A:

+ Học sinh giỏi toàn diện học kì I: Đạt 2 em (Bùi Thị Kim Loan; Nguyễn Thị Lệ Chi).

         

 

+ Học sinh giỏi toàn diện cuối năm: Đạt 5 em, vượt chỉ tiêu 4 em chiếm 10,2%.

STT

Họ tên

Lớp

1

Bùi Thị Kim Loan

9A

2

Nguyễn Thị Lệ Chi;

9A

3

Nguyễn Thanh Loan

9A

4

Dương Thị Nhàn

9A

5

Phạm Kim Xuyến

9A

          Kết quả học sinh giỏi các cấp: Cấp huyện đạt 17 giải , cấp tỉnh đạt 03 giải.

        + HSG các môn Văn 9: Đạt 04 em

 

 

 

STT

Họ tên

Lớp

Cấp huyện

Cấp tỉnh

1

Bùi Thị Kim Loan

9A

Nhất

Khuyến khích

2

Nguyễn Thanh Loan

9A

Khuyến khích

Khuyến khích

3

Nguyễn Thị Lệ Chi

9A

Khuyến khích

 

4

Phạm Kim Xuyến

9A

Khuyến khích

 

       + HSG Nghiên cứu khoa học đối với học sinh cấp THCS:  Đạt 04 em

STT

Họ tên

Lớp

Cấp huyện

1

Bùi Thị Kim Loan

9A

Ba

2

Lưu Quốc Việt

9A

Ba

3

Nguyễn Thị Lệ Chi

9A

Khuyến khích

4

Phạm Kim Xuyến

9A

Khuyến khích

        + HSG sử dụng thí nghiệm môn Hóa: Đạt 02 em

STT

Họ tên

Lớp

Cấp huyện

1

Bùi Thị Kim Loan

9A

Ba

3

Nguyễn Thị Lệ Chi

9A

Khuyến khích

      + HSG Thể dục thể thao bơi 50m: Đạt 01 em

 

 

 

STT

Họ tên

Lớp

Cấp huyện

Cấp tỉnh

1

Nguyễn Xuân Trường

9A

Nhất

Ba

      + HSG Thể dục aerobic: Đạt 02 em

STT

Họ tên

Lớp

Cấp huyện

1

Nguyễn Thị Hiền

9A

Nhất

2

Nguyễn Thị Lệ Chi

9A

Nhất

         + Tham gia thi văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng”: Đạt 03 em

STT

Họ tên

Lớp

Cấp huyện

1

Dương Văn Tuyên

9A

Ba

2

Nguyễn Thị Lệ Chi

9A

Ba

3

Lê Văn Dương

9A

Ba

      

 

       + HSG môn GDCD:  Đạt 01 em

STT

Họ tên

Lớp

Cấp huyện

1

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

9A

Khuyến khích

     + Duy trì sĩ số đạt 100%.

+ Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội cuối năm: Đạt 38 em chiếm 97,4%.

+ Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện cuối năm: Đạt 2 em chiếm 5,1%.

Lớp chủ nhiệm xếp loại cuối kì I: Lớp tiên tiến.

Lớp chủ nhiệm đạt danh hiệu cuối năm: Tiên tiến Xuất sắc.

    Các phong trào của lớp chủ nhiệm 9A:

Tập thể lớp được đánh giá cao, thực hiện tốt phong trào xây dựng “Công trình măng non” trồng mới 9 bồn hoa, 18 chậu cây cảnh được chăm sóc thường xuyên. Trước cửa phòng học lớp 9A và khu vực sân khấu chào cờ luôn có bồn hoa, cây cảnh tạo cho khuyên viên trường học “xanh - sạch - đẹp”.

Danh sách những người đã tham gia áp dụng sáng kiến:

 

 

 

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

 

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc hỗ trợ

1

Nguyễn Thị Tuyết

02/07/1965

THCS Nha Trang

Giáo viên

Đại học Văn

Chủ nhiệm lớp 9a2

2

Trịnh Thị Thu Hà

01/02/1979

THCS Tân Hương - Phổ Yên

Giáo viên

Đại học

Văn - Sử

Chủ nhiệm lớp 9C

3

Nông Thị Hải

Linh

21/10/1981

THCS

Đồng

Quang

Giáo

viên

Đại học Văn

 

Chủ nhiệm lớp

9B

4

Đào Kim Thái

24/11/1966

THCS Minh Lập

Giáo viên

TDTT

 

Chủ nhiệm lớp 9B

5

Đào Ngọc Dũng

02/9/1987

THCS Minh Lập

Giáo viên

Thạc Sỹ Vật lý

Chủ nhiệm lớp 6A

 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                     

                                                                        Minh Lập, ngày 18 tháng 5 năm 2019

                                                                            Người nộp đơn

 

 

                                                                                          Trịnh Thanh Hà

 

 

 

 

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI

 CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

    Điểm:........                                                                        Xếp loại:........................

 

                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                               

 

 

                                                                                  Đặng Chí Cường

 

 

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI

 CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP        

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

    Điểm:........                                                                           Xếp loại:.....................

          

Người chấm:...........................

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TRONG GIỜ SINH HOẠT LỚP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

 

Cô và trò trong giờ sinh hoạt lớp 9A phát huy năng lực hợp tác của HS trường THCS Minh Lập.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

Công trình Măng non ở trường học THCS Minh Lập

Học sinh sử sụng máy bơm nước tiện ích và đưa vào sử dụng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh ở trường học.

 

           Em tham gia cuộc thi “ Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2018- 2019 cấp huyện.

Chúng em tham gia hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018)

 

PHỤ LỤC

 

Nội dung

Trang

1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

1

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến kinh nghệm.

1

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu.

1

4. Mô tả bản chất của sáng kiến.

1-9

5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến.

9-10

6. Đánh giá lợi ích thu được.

10-17

7. Đánh giá của hội đồng khoa học trường.

17

8. Phụ lục

29