Ngày 07 tháng 1 vừa qua, Trường THCS Minh Lập đón đoàn lãnh đạo Huyện và Phòng giáo dục về làm quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng cho Đ/c Đặng Chí Cường -  Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Minh Lập.

   Thông qua kết quả kiểm phiếu, đoàn lãnh đạo thông qua quy trình bổ nhiệm lại đ/c Đặng Chí Cường tiếp tục nhận công tác Hiệu trường trường THCS Minh Lập.