BÁO CÁO 

Kết quả phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” 

Năm học 2019 - 2020

 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai: 

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Hội đông đội liên đội đã báo cáo với ban Giám hiệu xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và hội Chữ thập đỏ để xây dựng kế hoạch sau đó triển khai tới toàn liên đội.               

2. Kết quả triển khai phong trào:

2.1. Thuận lợi, khó khăn:

* Thuận lợi: 

+ Liên đội nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng đội huyện. 

+ Ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn nhà trường luôn quan tâm nhất trí, cùng phối hợp với Liên đội và chỉ đạo sát sao hoạt động.

+ Ban chỉ huy Liên đội, chi đội luôn gương mẫu và tích cực vận động các bạn tham gia

+ Các đồng chí giáo viên phụ trách và các em đội viên tham gia tích cực, nhiệt tình.

* Khó khăn: Một số em đội viên trong Liên Đội có hoàn cảnh khó khăn nên số lượng gạo thu được chưa nhiều.

2.2. Đánh giá kết quả đạt được

* Công tác tổ chức triển khai và thực hiện

- Liên đội phát động và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến toàn thể phụ trách Đội, cán bộ, giáo viên nhà trường, các em đội viên và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” bắt đầu từ ngày 30/12/2019 -> 05/01/2020.

- Tổ chức Hội thu phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” vào ngày 06/01/2020.

- Liên đội sử dụng số gạo thu được để trao tặng trực tiếp cho 33 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của liên đội.

* Kết quả:

Số người tham gia

Ngày tổ chức

Số gạo thu được

Số gạo đã trao tặng

Số gạo trích nộp

Số học sinh được nhận

Học sinh

GV

 

 

 

 

 

361

30

06/1/2020

420kg

420kg

0

33 HS

    

          3. Đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- HĐĐ(B/c);

- LĐ(T/h);

- Lưu: HS Đội.

Xác nhận của BGH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Chí Cường

T.M Liên đội

TPT ĐỘI

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Yến