Sáng ngày 22/3 Liên đội THCS Minh Lập tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 20/3/1931 - 20/3/2021. Ngày hội diễn ra trang trọng và ý nghĩa, xong vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Sau đây là một số hình ảnh của Ngày hội và các hoạt động chào mừng kỷ niệm.

    Dưới đây là một số hình ảnh:

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về trẻ em và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 18 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang ngồi và đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Yên Hoang, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời