Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/HĐĐTW, ngày 05/3/2021 của Hội đồng Đội Trung ương về tổ chức cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em” chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021); Công văn số 97-CV/HĐĐ ngày 10/3/2021 của Hội đồng Đội tỉnh về triển khai Cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em”; ngày 20 tháng 3 năm 2021 Liên đội THCS Minh Lập đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em” chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Kết quả ngày 29/04/2021, Liên đội đã thu được 115 bài viết, lựa chọn 45 bài chất lượng nộp về BTC.

   Dưới đây là một số hình ảnh bài dự thi: 

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình minh họa về hoa

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

 

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình minh họa về hoa

Có thể là hình ảnh về hoa

Có thể là hình minh họa về hoa và văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.