Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021, ngày 2/12/2020 trường THCS Minh Lập tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn- Hội và phong trào thanh thiếu nhi xã Minh Lập năm 2020.

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 9 người, trong đó có Đặng Lâm và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Đặng Lâm và Nguyễn Đắc Văn và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi