TRƯỜNG THCS MINH LẬP

THƯ VIỆN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9

Năm học 2021 - 2022

1. Thời gian, địa điểm:

  • Giờ chào cờ, ngày 13/9/2021
  • Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên giờ chào cờ tổ chức tại lớp học.

2. Thành phần:

  • GVCN và học sinh các lớp

3. Người giới thiệu:

  • Phụ trách thư viện chuẩn bị bài giới thiệu sách gửi đến các lớp.

4. Nội dung:

  • Tuyên truyền, giới thiệu sách:

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

- Nguyễn Đặng Đình Lục -

Các em học sinh thân mến!

Như các em đã biết, mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu, làm công việc gì cũng đều phải tuân thủ luật pháp của nhà nước. Học sinh trong nhà trường cũng vậy. Buổi giới thiệu sách hôm nay, thư viện trường THCS Minh Lập sẽ mang đến cho các em là cuốn sách "Giáo dục pháp luật trong nhà trường" của tác giả Nguyễn Đình Đặng Lục viết, do nhà xuất bản ấn hành năm 2006. Sách dày 116 trang in trên khổ giấy 14,3 x 20,3cm cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Pháp luật - Những nhận thức chung và vai trò của nó trong quá trình hình thành nhân cách.

Chương 2: Giáo dục Pháp luật trong trường phổ thông những nhận thức cơ bản.

Chương 3: Nhiệm vụ, nguyên tắc, hình thức giáo dục pháp luật trong trường phổ thông.

Chương 4: Nội dung giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật.

Củng cố nhận thức chung về nhà nước và pháp luật.

Nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước.

Trang bìa được hoạ sĩ Bích La vẽ in trên nền giấy màu xanh non nổi bật lên trên nền chữ màu vàng, trắng màu đen tượng trưng cho sự nghiêm minh của pháp luật.

Muốn tìm hiểu xem những kiến thức cơ bản về pháp luật như thế nào? Nhận thức chung về nhà nước và pháp luật ra sao? Mời các em tìm đọc cuốn sách này

tại thư viện nhà trường.

Xin chào và hẹn gặp lại các em.

HIỆU TRƯỞNG                                                 PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

 

 

Đặng Chí Cường                                             Nguyễn Thị Quỳnh Xuân